1 000 000! Дом за миллион! начало стройки, пошаговая инструкция и смета! По рекламе пишите на 89500625000@mail.ru И подпиш…

source